ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์ www.เย็ดสด.com มีข้อมูลและเนื้อหาที่กำหนดเป้าหมายไปที่ผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้นซึ่งสามารถรับรู้ได้อย่างเพียงพอว่าไม่สามารถยอมรับได้หรือเป็นอันตรายสำหรับผู้เข้าชมบางประเภทเช่นภาพเปลือย ภาพศิลปะของความโหดร้ายและความรุนแรงตลอดจนคำอธิบายด้วยวาจา ในการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้คุณต้องอ่านและยอมรับกับข้อความต่อไปนี้:

– ท่านต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและท่านเข้าชมหน้าเหล่านี้ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอาจมีเนื้อหาวิดีโอที่กำหนดเป้าหมายไปที่ผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น

– เนื้อหาที่ท่านดูมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของท่านเท่านั้นและหากพวกเขามีไว้สำหรับผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ท่านจะไม่แสดงให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีดู

– ท่านในฐานะผู้บรรลุนิติภาวะมีสิทธิ์ที่จะไม่สามารถเข้าถึงได้ในการอ่านหรือดูเนื้อหาประเภทใดๆ ที่ท่านเลือกและโต้แย้งว่าหน้าเว็บที่ท่านจะดูไม่มีเนื้อหาที่น่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสมสำหรับท่านและจะไม่ถูกตีความว่าท่านไม่พอใจหรือยอมรับไม่ได้ในภายหลัง

– ท่านยอมรับว่าการดูอ่านและแลกเปลี่ยนเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ในหน้าเว็บประเภทนี้ไม่ได้ละเมิดกฎหมายในท้องที่ของท่าน (ประเทศเมืองภูมิภาค ฯลฯ )

– ท่านมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อผลที่ตามมาจากการดูการอ่านการใช้หรือการขนส่งเครือข่ายเนื้อหาที่มีอยู่ในหน้าเหล่านี้และไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายโอนความรับผิดชอบนี้ไปยังบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด

– ภาระในการไม่ให้ความมั่นใจแก่เด็กและบุคคลอื่นในข้อมูลและสื่อต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ซึ่งอาจถือได้ว่าไม่เป็นที่พึงปรารถนาสำหรับพวกเขาขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่รับผิดชอบทั้งหมด

– เว็บไซต์ www.เย็ดสด.com ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงการส่งเมลตามที่อยู่อีเมลของเราหรือข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ตลอดจนการกระทำใดๆ ที่กระทำโดยผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ซึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทำ ไม่สามารถคาดเดาได้

การยอมรับ

โดยการใช้และ/หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.เย็ดสด.com  แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในที่นี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ www.เย็ดสด.com ที่รวมอยู่ในที่นี้และการแก้ไขและการแก้ไขในอนาคตทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า“ ข้อตกลง”) การเข้าร่วมแสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่ยินยอมที่จะผูกพันข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในที่นี้อย่าใช้ www.เย็ดสด.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย www.เย็ดสด.com เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวและคุณตกลงที่จะผูกพันตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรือการแก้ไขทั้งหมด หากคุณไม่ยอมรับที่จะผูกพันตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและ/หรือการแก้ไขข้อตกลงนี้ใด ๆ และทั้งหมดคุณหลายคนไม่ได้ใช้ www.เย็ดสด.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อยู่ในที่นี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ www.เย็ดสด.com ทุกคนไม่ว่าจะเป็น “ผู้เยี่ยมชม” หรือ “สมาชิก” และคุณได้รับอนุญาตให้ใช้ www.เย็ดสด.com เท่านั้นหากคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและผูกพันตามกฎหมายโดย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้